Algemene voorwaarden

Beroepsprofessionaliteit:

Gezondheidspraktijk Roelofsen is lid van de NVA. Deze vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie KAB. Informatie over deze beroepsvereniging en over de
Koepel kunt u vinden op https://kab-koepel.nl/ en via de site van de NVA: https://www.acupunctuur.nl/pages/kab-koepel De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVA. Deze kunt u vinden op de website van de NVA.

Behandeling:

De behandeling start met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en tijdens de 1e of 2e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van behandelingen kunt u inzien op www.gezondheidspraktijk-roelofsen.nl
De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken binnen een termijn van drie maanden na de laatst gehouden sessie tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken door de therapeut en de cliënt. Bij een nieuwe afspraak wordt een nieuwe overeenkomst van kracht en mogelijk een ander uurtarief.